Zdieľať

Preskočiť navigáciu

Ceny za preklady nemeckého jazyka

Písomné prekladyštandardný termín nad 50 NS/NSštandardný termín do 50 NS/NSpreklady expres (do 24 hod. alebo rýchlejšie, podľa možností)/NS
Všetky písomnosti:
zmluvy, technické dokumentácie, absolventské práce, preklady kníh, literatúry, preklady poštovej komunikácie atď.
1012  € 14  €

Sadzba za súdne overenie prekladu je 8 €/NS.

Preklady z angličtiny do nemčiny, preklady z nemčiny do poľštiny, preklady z ruštiny do nemčiny a opačne Vás vyjdú len na 15 €/NS.

Tlmočenie z nemčiny a tlmočenie do nemčiny

Denná sadzba za konzekutívne tlmočenie do nemčiny na obchodných rokovaniach či iných spoločenských akciách je 121,31 €. Hodinová sadzba za tlmočenie je 16,17 €. Minimálnou účtovacou jednotkou sú 4 hodiny konzekutívneho tlmočenia. Cena za dopravu vlastným autom na miesto určenia je 0,18 €/km. Pokiaľ si zabezpečíte vlastnú dopravu, účtujeme za čas strávený na ceste 4,04 €/hod.

Sadzba za simultánne tlmočenie sa pohybuje v rozmedzí od 161,75 do 242,62 €/deň.

Robíme aj korektúry textov rodeným hovorcom v sadzbe 6 €/NS.

Cenovú kalkuláciu za preklad do nemčiny pre Vás vyhotovíme v čo najkratšom čase, a to úplne zdarma. Pri väčších zákazkách nad 50 NS je možné dohodnúť sa na množstevnej zľave.

Pomocou jednoduchého výpočtu si vopred zistíte približnú cenu za preklad:

1 NS (normostrana) znamená 1 800 znakov vrátane medzier. Na výpočet počtu NS, ktoré Vám budeme účtovať, môžete použiť aplikáciu Nástroje v programe Microsoft Word. Vo Worde 2007 je postup nasledovný: Revízie > Počet slov > Znaky vrátane medzier. Znaky vrátane medzier jednoducho vydelíte číslom 1 800, a tým získate počet NS. Konečný počet NS sa počíta na základe výstupného textu (preložený dokument). Rozdiely v počte znakov pri výstupných a vstupných textoch sa môžu pohybovať okolo 15 %.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.